Launeen Lähdesiskot on vireä kuusikymppinen

Launeen Lähdesiskot on toiminut etelä-Lahdessa jo yli 60 vuotta. Toiminta on edelleen aktiivista ja vireää.

Viikkotoiminta keskittyy Launeen kirkolle

Lippukuntamme partiokolo sijaitsee Launeen kirkolla, kerhotilojen siivessä, talon alakerrassa. Kaikki ryhmämme kokoontuvat tällä hetkellä kirkon kololla. Kolon lisäksi ryhmät tapaavat ulkona lähialueella. Poikkeavista tapaamispaikoista saat aina tiedon ryhmän johtajalta.

Tarjoamme toimintaa kaikille ikäkausille ja myös aikuiset ovat tervetulleita toimintaan.

Syksyllä 2023 aloitamme viikkotoiminnan viikon 35 aikana.

Sudenpennut 7-9v

Sudenpentujen uusi ryhmä kokoontuu tiistaisin klo 17-18. Aloitus viikolla 35. Johtajana Ira Jokinen ja Kirsti Wessman.

Vanha sudenpenturyhmä Oravat kokoontuu keskiviikkoisin klo 17.45-19. Aloitus viikolla 35. Johtajana Veera Koskela ja Tiia Kuokkanen.

Sudenpennut ovat 7–9 -vuotiaita partiolaisia, joiden ryhmää kutsutaan laumaksi. Laumaa johtaa tehtävään koulutettu aikuinen, akela.

Leikit, seikkailut ja tarinat ovat sudenpentutoiminnassa tärkeitä. Viikoittaisissa laumailloissaan lauma oppii juttuja, joita ei koulussa opeteta. Lisäksi sudenpennut tapaavat toisiaan retkillä ja muissa partiotapahtumissa kuten kesäleirillä ja sudenpentujen partiotaitokilpailuissa.

Seikkailijat 10-12v

Seikkailijaryhmä Nuijapäät kokoontuu keskiviikkoisin klo 18-19. Aloitus viikolla 35. Johtajina toimii Lotta Wessman ja Heidi Heikkilä.

Seikkailijat ovat 10–12-vuotiaita partiolaisia. Seikkailijoiden ryhmä on 10–15 hengen joukkue, joka jakaantuu kahteen tai kolmeen vartioon. Seikkailijajoukkuetta johtaa tehtävään koulutettu aikuinen, sampo. Kukin seikkailija saa vuorollaan opetella johtamista eli toimia vartionjohtajana tilanteissa, joissa toimitaan pienryhmissä eli vartioissa.

Seikkailijat opettelevat partion perustaitoja ja retkeilevät paljon. Lisäksi seikkailijajoukkueiden ohjelmaan kuuluu taitomerkkejä sekä partiotaitokisoihin osallistumista. Seikkailija matkaa tutkimusmatkailijan lailla: retkikeittimet, ensiapu, rakentelu ja solmut tulevat seikkailijoille tutuiksi!

Tarpojat 12-15v

Tarpojaryhmä Tilitapit kokoontuu tiistaisin klo 18-19.30. Aloitus viikolla 35. Johtajana toimii Kirsti Wessman ja Ira Jokinen.

Tarpojiksi kutsutaan 12–15-vuotiaita partiolaisia. Tarpojat toimivat viikoittain kokoontuvissa vartioissa, tytöt ja pojat omissaan. Vartiossa on 4–12 tarpojaa. Tarpojavartiota johtaa samoaja, jonka tukena toimii aikuinen, luotsi.

Tarpojaikäkaudessa aletaan ottaa enemmän vastuuta, opetellaan yhteistyötä ja johtamista. Tarpojien ohjelma koostuu puolen vuoden mittaisista ohjelmakokonaisuuksista, tarpoista.

Samoajat 15-17v

Samoajaryhmä kokoontuu (aika vielä sopimatta). Aloitus viikolla 35. Luotsina toimii Heidi Heikkilä ja Tiia Kuokkanen.

Samoajat ovat 15–17-vuotiaita partiolaisia. He jakautuvat sukupuolen mukaan 4–12 samoajan vartioihin. Vartiot kokoontuvat viikoittain. Samoajien vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vertaisjohtaja. Tehtävään koulutettu aikuinen johtaja, luotsi, suunnittelee toimintaa yhdessä vartionjohtajan kanssa, tukee vartionjohtajaa tehtävässään ja huolehtii tämän osaamisesta.

Samoajien ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu. Samoajat toimivat tarpojaikäisten vartionjohtajina.

Vaeltajat 18-22v

Vaeltajavartio kokoontuu oman aikataulunsa mukaan.

Vaeltajat, 18–22-vuotiaat, toimivat projektien mukaisissa ryhmissä tai oman tai naapurilippukunnan vaeltajien kanssa kaikki yhdessä. Vaeltajaryhmä, vartio, on yhteisryhmä, jossa on 3–5 vaeltajaa. Vaeltajat kokoontuvat kerran tai kaksi kuussa.

Vaeltajavartion vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vaeltaja. Ikäkauden aikuinen, luotsi, ohjaa vaeltajan henkilökohtaisen kehityssuunnitelman eli vaelluskartan tekemistä ja toteutumista.

Aikuiset

Aikuiset tukevat lasten ja nuorten toimintaa osallistumalla viikkotoimintaan, retkille ja leireille. Lasten ja nuorten kanssa toimimisen lisäksi partio kannustaa aikuisia kouluttautumaan. Aikuinen voi kouluttautua partiossa muun muassa eri ikäkausiryhmien johtajaksi, lippukunnan johtajaksi, projektin johtajaksi ja kouluttajaksi. Lisäksi hän voi kasvattaa taitojaan erilaisilla kursseilla, joissa opitaan niin erätaitoja, ensiapua, leikkiä kuin partiokisojen järjestämistäkin.

Lähdesiskoissa on mukana paljon aikuisia.