Ryhmien toiminta

Kaikki ryhmät kokoontuvat partiokolollamme Launeen kirkolla.

Oletko tulossa uutena partioon? Lue ohjeet uusille jäsenille.

Sudenpennut (7-9v)

Sudenpennut kokoontuvat keskiviikkoisin klo 17-18. Johtajina Tilja Laine ja Veera Koskela.

Sudenpennut ovat 7–9 -vuotiaita partiolaisia, joiden ryhmää kutsutaan laumaksi. Laumaa johtaa tehtävään koulutettu aikuinen, akela.

Leikit, seikkailut ja tarinat ovat sudenpentutoiminnassa tärkeitä. Viikoittaisissa laumailloissaan lauma oppii juttuja, joita ei koulussa opeteta. Lisäksi sudenpennut tapaavat toisiaan retkillä ja muissa partiotapahtumissa kuten kesäleirillä ja sudenpentujen partiotaitokilpailuissa.

Katso sudenpentujen puku- ja merkkiohje.

 

Seikkailijat (10-12v)

Seikkailijat kokoontuvat keskiviikkoisin klo 18.30-19.45. Johtajina toimii Kirsti Wessman ja Ira Jokinen.

Seikkailijat ovat 10–12-vuotiaita partiolaisia. Seikkailijoiden ryhmä on 10–15 hengen joukkue, joka jakaantuu kahteen tai kolmeen vartioon. Seikkailijajoukkuetta johtaa tehtävään koulutettu aikuinen, sampo. Kukin seikkailija saa vuorollaan opetella johtamista eli toimia vartionjohtajana tilanteissa, joissa toimitaan pienryhmissä eli vartioissa.

Seikkailijat opettelevat partion perustaitoja ja retkeilevät paljon. Lisäksi seikkailijajoukkueiden ohjelmaan kuuluu taitomerkkejä sekä partiotaitokisoihin osallistumista. Seikkailija matkaa tutkimusmatkailijan lailla: retkikeittimet, ensiapu, rakentelu ja solmut tulevat seikkailijoille tutuiksi!

Katso seikkailijoiden puku- ja merkkiohje.

 

Tarpojat (12-15v)

Tarpojat kokontuvat maanantaisin klo 17-18.15. Johtajina toimii Tiia Kuokkanen ja Anni Parikka.

Tarpojiksi kutsutaan 12–15-vuotiaita partiolaisia. Tarpojat toimivat viikoittain kokoontuvissa vartioissa, tytöt ja pojat omissaan. Vartiossa on 4–12 tarpojaa. Tarpojavartiota johtaa samoaja, jonka tukena toimii aikuinen, luotsi.

Tarpojaikäkaudessa aletaan ottaa enemmän vastuuta, opetellaan yhteistyötä ja johtamista. Tarpojien ohjelma koostuu puolen vuoden mittaisista ohjelmakokonaisuuksista, tarpoista.

Katso tarpojien puku- ja merkkiohje.

 

Samoajat (15-17v)

Samoajaryhmä Naperot kokoontuu maanantaisin klo 18.15-19.30 (tämä tarkentuu vielä kun päättävät aikatauluistaan). Luotsina toimii Heidi Heikkilä.

Samoajat ovat 15–17-vuotiaita partiolaisia. He jakautuvat sukupuolen mukaan 4–12 samoajan vartioihin. Vartiot kokoontuvat viikoittain. Samoajien vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vertaisjohtaja. Tehtävään koulutettu aikuinen johtaja, luotsi, suunnittelee toimintaa yhdessä vartionjohtajan kanssa, tukee vartionjohtajaa tehtävässään ja huolehtii tämän osaamisesta.

Samoajien ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu. Samoajat toimivat tarpojaikäisten vartionjohtajina.

Katso samoajien puku- ja merkkiohje.

 

Vaeltajat (18-22v)

Vaeltajavartio #Hästäg kokoontuu epäsäännöllisesti, oman aikataulunsa mukaan. Luotsina toimii Julia Kauppala.

Vaeltajat, 18–22-vuotiaat, toimivat projektien mukaisissa ryhmissä tai oman tai naapurilippukunnan vaeltajien kanssa kaikki yhdessä. Vaeltajaryhmä, vartio, on yhteisryhmä, jossa on 3–5 vaeltajaa. Vaeltajat kokoontuvat kerran tai kaksi kuussa.

Vaeltajavartion vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vaeltaja. Ikäkauden aikuinen, luotsi, ohjaa vaeltajan henkilökohtaisen kehityssuunnitelman eli vaelluskartan tekemistä ja toteutumista.

Katso vaeltajien puku- ja merkkiohje.

 

Sisupartio

Lähdesiskoissa toimii sisuryhmä Ilotulitukset, joka kokoontuu torstaisin klo 17-18:30, noin kolmen viikon välein. Ryhmän johtajana toimii Ira Jokinen.

Sisupartiolaisia ovat partiolaiset, jotka tarvitsevat erityistä tukea partiossa vamman tai pitkäaikaissairauden tai muun ominaisuuden takia. Sisutoiminnassa on ohjaajia enemmän kuin muissa ryhmissä ja tarvitaan aikuisen tukea. Partio-ohjelmaa sovelletaan osanottajien tarpeiden mukaan.

 

Aikuiset (yli 22v)

Aikuiset tukevat lasten ja nuorten toimintaa osallistumalla viikkotoimintaan, retkille ja leireille. Lasten ja nuorten kanssa toimimisen lisäksi partio kannustaa aikuisia kouluttautumaan. Aikuinen voi kouluttautua partiossa muun muassa eri ikäkausiryhmien johtajaksi, lippukunnan johtajaksi, projektin johtajaksi ja kouluttajaksi. Lisäksi hän voi kasvattaa taitojaan erilaisilla kursseilla, joissa opitaan niin erätaitoja, ensiapua, leikkiä kuin partiokisojen järjestämistäkin.

Lähdesiskoissa on mukana aikuisia. Ota yhteyttä ja tule rohkeasti mukaan toimintaan!